Kakles livesendinger

Siden høsten 2021 har Kakle kjørt jevnlige livesendninger på Facebook og fått mye gode tilbakemeldinger på dette. Vi har presentert mange av de ulike maskinene til Janome og BabyLock. Vi har vist frem finesser, muligheter og gitt tips og syinspirasjon. Sendingene varer mellom en time og halvannen og Gry viser og forteller. Kommentarfeltet er åpent […]