Smittevern

GENERELLE SMITTEVERNTILTAK HOS KAKLE

  • Ansatte vasker hendene mellom hver kundekontakt.
  • Kundene tilbys å desinfisere eller vaske hendene når de ankommer og forlater Kakle.
  • Dørhåndtak, bankterminal og andre overflater som hyppig berøres rengjøres minst en gang daglig.
  • Ansatte holder 1 meters avstand til kunder i størst mulig grad. Det oppfordres til 1 meters avstand mellom kunder i lokalet.
  • Maks 6 kunder i lokalet samtidig.

 

SMITTEVERNTILTAK VED KURS HOS KAKLE

  • Vi tilbyr kveldskurs med maks 5 deltagere, helgekurs med maks 10 deltagere.
  • Både kursholder og kursdeltagere plikter å avlyse og ikke møte (selv på kort varsel) dersom han/hun utvikler feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller er omfattet av karantene eller isolering.
  • Kakle renser og overflatedesinfiserer alle kontaktflater før og etter hvert kurs.
  • Kursdeltagere og kursholder desinfiserer hender før kurset starter, før mat og ved berøring av de samme tingene.
  • Kursholder og deltagerer holder 1 meters avstand i størst mulig grad.