Smittevern

GENERELLE SMITTEVERNTILTAK HOS KAKLE

 • Ansatte vasker hendene mellom hver kundekontakt.
 • Kundene tilbys å desinfisere eller vaske hendene når de ankommer og forlater Kakle.
 • Toaletter, vaskeservanter og andre kontaktflater rengjøres minst en gang daglig.
 • Dørhåndtak, bankterminal og andre overflater som hyppig berøres rengjøres flere ganger daglig.
 • Ansatte holder 1 meters avstand til kunder i størst mulig grad. Det oppfordres til 1 meters avstand mellom kunder i lokalet.
 • Maks 4 kunder i lokalet samtidig.

 

SMITTEVERNTILTAK VED KURS HOS KAKLE

 • Vi tilbyr kurs med maks 4 deltagere.
 • Både kursholder og kursdeltagere plikter å avlyse og ikke møte (selv på kort varsel) dersom han/hun utvikler feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller er omfattet av karantene eller isolering.
 • Det er ikke anledning til å låne utstyr hos Kakle eller av hverandre i denne perioden. Alle kursdeltagere må selv ha med utstyr de trenger (jeg gir beskjed i informasjonsmail om hva du trenger).
 • Kakle renser og overflatedesinfiserer alle kontaktflater før og etter hvert kurs.
 • Kursdeltagere og kursholder skal desinfisere hender før kurset starter.
 • Kursholder og deltagerer holder 1 meters avstand i størst mulig grad.
 • Det blir ikke servert mat og drikke under kurset.